Projekty výskumu a vývoja spolufinancované Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

  • Modernizácia zváracích technológií a materiálov pre najnáročnejšie aplikácie a automatizované komplexy pre priemyselné využitie, ČÚ 01 – Rozvoj technológií zvárania a príbuzných procesov vysokokoncentrovanými zdrojmi energie (č. 26 SP 484 01 11 2002, 02/2003 - 09/2005)
  • Progresívne technológie a automatizované komplexy podporujúce rozvoj strojárstva pre konkurencieschopnú priemyselnú výrobu, ČÚ 04 Výskum nových zváračských procesov a automatizovaných komplexov laserových, elektrónolúčových a plazmových technológií (č. 2003 SP 26 028 0A 05, 07/2003 – 12/2005)