Časopis ZVÁRAČ -profesionál

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. sa úspešne etablovala na trhu vydávania odbornej periodickej tlače. Časopis ZVÁRAČ - profesionál sa vyprofiloval na uznávané a renomované vedecké periodikum a svojím širokospektrálnym zameraním a vhodnou obsahovou štruktúrou zaplnil medzeru na trhu odbornej tlače v oblasti zvárania. Časopis je prioritne zameraný na stratégiu, trendy a politiku vo zváraní, delení a spájkovaní materiálov, lepení, rezaní, tepelnom spracovaní, skúšaní materiálov a zvarkov v priemysle a stavebníctve.

Štvrťročník ZVÁRAČ -profesionál je distribuovaný v SR a ČR a je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o informácie z oblasti zvárania a príbuzných odborov. Venuje sa špecializovaným odborným témam, vytvára priestor pre publikačnú činnosť zváračských odborníkov z praxe i z vedeckých inštitúcií a vysokých škôl.

Vytvorili sme samostatný priestor na publikovanie vedeckých a odborných článkov týkajúcich sa problematiky zvárania a príbuzných procesov, kontroly zvarových spojov deštruktívnymi a nedeštruktívnymi metódami, technickej normalizácie, ale aj ochrany životného prostredia v priemysle a  riešenia problémov bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany pri zváraní.
 

Kontakt:
Ing. Gabriel Lošák - šéfredaktor, mob. 0915 771 368, losak.gabriel@pzvar.sk

Objednávky predplatného: Mgr. Kvetoslava Prosová, tel. 02/68 262 106, prosova.kvetka@pzvar.sk

 

 Aktuálne číslo                        Archív                  Mediálny plán a cenník inzercie na rok 2022

      zvarac_4_2022.jpg                              Pokyny na publikovanie vedeckých článkov