O nás

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno-vývojovo-výrobná, certifikačno – konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti moderných technológií zvárania, delenia a povrchového spracovania materiálov.

viac o spoločnosti »
Vážené dámy, Vážení páni,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku musíme májový termín konferencie zrušiť.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
26. Medzinárodný strojársky veľtrh MSV Nitra 2019 bol už tradične miestom, kde vyvrcholila súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka. Súťaž už po dvanásty krát zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.  
Naša spoločnosť zvíťazila v kategórii VÝROBKOVÁ INOVÁCIA so súťažným produktom Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G. 
 
 
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. sa na základe výberového konania F4E-OMF-586 stala členom konzorcia spolu s ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE pre výskum a odborné poradenstvo v oblasti inžinierskej podpory spojovacích a skúšobných postupov používaných pri výrobe komponentov fúzneho reaktora typu ITER.                    
                                                                                
logo_zvarac_1_1.jpg       
  zvarac_2_2021.jpg
  
                                                                                                                         
                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                         
 

Významné ocenenia

Minister hospodárstva Slovenskej republiky udelil za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. diplom za 3. miesto v súťaži o  „Inovatívny čin roka 2015” v kategórii „Inovácia služby“ za súťažný návrh „Výučbový portál e-learning - vzdelávanie vyššieho odborného personálu vo zváraní pomocou dištančnej formy vzdelávania.”

všetky ocenenia a certifikáty »

Vybrané produkty

Elektrónovolúčový zvárací komplex s vákuovou komorou PZ-EZ-ZPH – určený na kadenčné zváranie piestikov hydromotorov typového označenia Tprm.“21“, Tprm.“22“, Tprm.“23“ a Tprm.“24“, prípadne iných rotačných súčiastok s maximálnym priemerom 60 mm a dĺžkou 110 mm.

všetky produkty »

Kontakt a sídlo

Sídlo v Bratislave
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

IČO: 35 805 609
DIČ: 2020235756
IČ DPH: SK2020235756
Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 2652/B

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., odštepný závod 
Komenského 18B 
036 01 Martin
+421 915 771 368

Kancelária vo Vranove nad Topľou
Lúčna 1055
093 01 Vranov nad Topľou
057/7753708
+421 905 346 243

 

všetky kontakty »