Profil

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno – vývojovo – výrobná, certifikačno – konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti moderných technológií zvárania, delenia a povrchového spracovania materiálov. Predmet podnikania zahŕňa nasledovné oblasti:

Oblasť zváracích technológií a automatizácie

Oblasť akreditovaných, autorizovaných a súvisiacich činností:

Oblasť materiálovej diagnostiky a pevnostného výskumu:

Oblasť vzdelávania vo zváraní:

Oblasť publikačných činností: