Projekty výskumu a vývoja spolufinancované Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky