O nás

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno-vývojovo-výrobná, certifikačno – konzultačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti moderných technológií zvárania, delenia a povrchového spracovania materiálov.

viac o spoločnosti »
Vážené dámy a páni,
vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa pandémie ochorenia COVID-19, dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme sa rozhodli skrátiť termín nami organizovanej konferencie PZVAR MEETING 2020 o jeden deň, t. j. nový termín konania je: 22.- 23. október 2020.
Miesto konania konferencie zostáva nezmenené:
Hotel Ski & Wellness Residence Družba****, Demänovská Dolina .
Ďakujeme za pochopenie, prajeme vám veľa zdravia a pevne veríme, že sa všetci v tomto skrátenom termíne stretneme.
Tešíme sa na vašu účasť.
Tím pracovníkov PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.                            

  pzvar_meeting_2020.jpg

26. Medzinárodný strojársky veľtrh MSV Nitra 2019 bol už tradične miestom, kde vyvrcholila súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2018. Súťaž už po dvanásty krát zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.  
Naša spoločnosť zvíťazila v kategórii VÝROBKOVÁ INOVÁCIA so súťažným produktom Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G. 
baner_elza_foto_orez.jpg
 
 
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. sa na základe výberového konania F4E-OMF-586 stala členom konzorcia spolu s ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE pre výskum a odborné poradenstvo v oblasti inžinierskej podpory spojovacích a skúšobných postupov používaných pri výrobe komponentov fúzneho reaktora typu ITER.
                        
 
                                                                                             
logo_zvarac_1_1.jpg                                              
  
                                                                                                                         
                                                                                              
                                                                                                                          
                                                                                         
 

Významné ocenenia

Minister hospodárstva Slovenskej republiky udelil za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. diplom za 3. miesto v súťaži o  „Inovatívny čin roka 2015” v kategórii „Inovácia služby“ za súťažný návrh „Výučbový portál e-learning - vzdelávanie vyššieho odborného personálu vo zváraní pomocou dištančnej formy vzdelávania.”

všetky ocenenia a certifikáty »

Vybrané produkty

Elektrónovolúčový zvárací komplex s vákuovou komorou PZ-EZ-ZPH – určený na kadenčné zváranie piestikov hydromotorov typového označenia Tprm.“21“, Tprm.“22“, Tprm.“23“ a Tprm.“24“, prípadne iných rotačných súčiastok s maximálnym priemerom 60 mm a dĺžkou 110 mm.

všetky produkty »

Kontakt a sídlo

Sídlo v Bratislave
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

IČO: 35 805 609
DIČ: 2020235756
IČ DPH: SK2020235756
Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 2652/B

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., odštepný závod 
Komenského 18B 
036 01 Martin
+421 915 771 368

Kancelária vo Vranove nad Topľou
Lúčna 1055
093 01 Vranov nad Topľou
057/7753708
+421 905 346 243

 

všetky kontakty »