TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA 2022 – Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie

Dňa  9. novembra 2022 zorganizovala PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava v spolupráci so spoločnosťami TRUMPF Slovakia, s. r. o., Košice, NES Nová Dubnica s. r. o. a TU Košice, ŽU Žilina,STU Bratislava, Slovenskou akadémiou vied a Centrom vedecko technických informácií vedeckú konferenciu TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA 2022 (TECHZVAR)  – Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie.

Vedecká konferncia sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Prednášky vedeckej konferencie boli zamerané na prezentáciu výsledkov VaV projektov riešených s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja a iných verejných zdrojov v oblasti high-tech technológií. Na konferncii sa tohto roku zúčastnilo takmer 60 účastníkov. Celkovo bolo na konferencii  odprezentovaných 11 vedeckých prednášok z oblasti high tech zváracích technológií. Ešte pred samotnými prednáškami mali účastníci konferncie možnosť absolvovať exkurziu v rámci Dňa otvorených dverí Centra výskumu High Tech technológií vo zváraní situovaného v laboratóriách našej spoločnosti.

1_0.jpg  2.jpg 3.jpg

 

 vucastnici_loga.jpg

 

Program konferencie