Zoznam vydaných certifikátov pre personál v nedeštruktívnom skúšaní, obsahuje len aktuálne platné certifikáty