Vibrátory na zníženie zvyškových napätí

Vibračné zariadenie VZ4 je určené na znižovanie zvyškových napätí v súčastiach ako sú zvarence, výkovky a odliatky. Vibračné spracovanie nahrádza žíhanie na uvoľňovanie napätí najmä v prípadoch, kde sa vyžaduje rozmerová stabilita súčastí. Výhodou vibračného spracovania v porovnaní so žíhaním sú veľké úspory času a energie a v dôsledku toho, že vibračné zariadenie je prenosné dochádza aj k úsporám dopravných nákladov. Toto zariadenie zabezpečuje automatické riadenie vibračného procesu s možnosťou vibrovať na akýchkoľvek predvolených frekvenciách s príslušnými časmi vibrovania, pričom možno vytvoriť aj protokol o procese vibračného spracovania.
 
Kontakt:
Ing. Miroslav Kratochvíl, 02/ 68 262 119, kratochvil.miroslav@pzvar.sk
 
Fotogaléria k produktu: 
Vibračné zariadenie VZ 4
Zostava vibračné zariadenie VZ 4 s vibračným stolom
Znižovanie zvyškových napätí v praxi
Znižovanie zvyškových napätí v praxi