Laserové zváracie pracovisko

Spoločnosť disponuje vysokovýkonným laserovým pracoviskom, ktoré má široké možnosti použitia v rôznych odvetviach priemyslu. 

Pracovisko umožňuje efektívne, flexibilné a vysokorýchlostné laserové zváranie. Samotný zvárací proces sa vykonáva v špeciálnej uzatvorenej, odsávanej a diaľkovo online monitorovanej kabíne, čím je dosiahnutá maximálna bezpečnosť obsluhujúceho personálu pri zváraní.

Pracovisko má k dispozícii dva vláknové pevnolátkové lasery od spoločnosti IPG PHOTONICS.

Parametre pracoviska:
 
Vláknový pevnolátkový laser typu YLR 4500         
 
  • výkon 4500 W,
  • vlnová dĺžka 1,06 µm,
  • laserová zváracia hlava Precitec YW50,
  • priemer optického vlákna 0,3 mm. 
 
Vláknový pevnolátkový laser typu YLS 5000 - S1
  • výkon 5000 W,
  • vlnová dĺžka 1,06 µm,
  • laserová zváracia hlava Precitec YW52,
  • priemer optického vlákna 0,1 a 0,3 mm. 
 
Aplikačné možnosti:
  • zváranie,
  • nanášanie povrchových vrstiev.

Medzi najvýznamnejšie technologické aplikácie realizované na tomto pracovisku možno zaradiť zváranie absorbčných puzdier vyhoretého jadrového paliva z austenitických i feritických bórom legovaných ocelí.  Aktuálne je pracovisko využívané na seriové zváranie spojkových nosičov a zostáv unášacích kotúčov pre automobilový priemysel , ako aj pružných spojok pre veterné elektrárne.

Kontakt:
Ing. Michal Šimek, PhD., 02/68 262 114, simek.michal@pzvar.sk

 

Fotogaléria k produktu: 
Laserové pracovisko s vláknovým laserom firmy IPG PHOTONICS
Laserové pracovisko s vláknovým laserom firmy IPG PHOTONICS
Proces zvárania sprostredkúvajú kamery umiestnené v priestore zváracej kabíny
Proces laserového zvárania
Laserové pracovisko PZ LBW02 LASERWELD AUTOMOTIVE
Laserové zváranie unášacích kotúčov na pracovisku PZ LBW02 LASERWELD AUTOMOTIVE
Laserové zváranie
Laserové zváranie krycích plechov lineárnych elektromotoroch
Laserové zváranie krycích plechov lineárnych elektromotoroch
laserove zvaranie lopatiek obeznych kolies turbokompresorov
Laserové zváranie difúzora
Laserové zváranie spojkových nosičov pre osobné automobily
Laserové zváranie spojkových nosičov pre osobné automobily
Laserové zváranie pružných spojok pre veterné elektrárne
Laserové zváranie tenkých plechov pre automobilový priemysel
Laserové zváranie potrubia z austenitickej žiaruvzdornej oceli
Laserové zváranie spodnej časti stroja pre potravinársky priemysel
Zváranie laserom
Laserové nanášanie povrchových vrstiev
Laserové zváranie