Ponuka zváračskej školy

Základné kurzy zvárania, zaškolenie a preskúšanie z legislatívy pri zváraní podľa STN 05 0705: 
  • ZK111-1, ZK111-21, ZK111-6, ZK111-8, ZK311-1, ZK141-8, ZK141-21, ZK141-1, ZK135-1, ZK135-8, ZK135-21.
Zaškolenia na:
  • obsluhu plameňového zváracieho zariadenia ZP311-1-8,
  • obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia ZP111-1-8, ZP135-1,8, ZP141-1,8.

Prípravné kurzy pre skúšku zváračov, predĺženie platnosti certifikátov (periodické skúšky) zváračov s certifikátom v zmysle STN EN ISO 9606, STN EN ISO 13585, STN EN ISO 14732 alebo STN EN 13067.

Kurzy realizujeme aj priamo v priestoroch zákazníka (minimálny počet účastníkov je 5 osôb) za prítomnosti inštruktora zvárania zváračskej školy PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Fabiánová, 02/68 262 224, fabianova.katarina@pzvar.sk