Ponuka zváračskej školy

Od 08.04.2024 je možné opätovne žiadať o preplatenie kurzu zvárania. Aktuálne je možné požiadať o preplatenie základných kurzov a certifikácie. Nárok na uplatnenie dotácie majú zamestnanci v trvalom pracovnom pomere a nezamestaní, registrovaní na Úrade práce.

Dokumenty na stiahnutie pre nezamestnaných
Národný projekt zručnosti pre trh práce rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie

Dokumenty na stiahnutie pre zamestnaných v trvalom pracovnom pomere
Národny projekt zručnosti pre trh práce vzdelávanie zaujemcov o zamestnanie

V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese:
Bratislava: Ing. Branislav Šimovič, simovic.branislav@pzvar.sk
Vranov nad Topľou: Ing. Michal Šulič, vvzs231@gmail.com


 

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705
 • ZK 111
 • ZK 135
 • ZK 141
 • ZK 311
Zaškolenie zváračských pracovníkov podľa STN 05 0705
 • obsluhu plameňového zváracieho zariadenia ZP 311,
 • obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia ZP 111
 • obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia ZP 135
 • obsluhu oblúkového zváracieho zariadenia ZP 141
Prípravné kurzy pre skúšku zváračov, spájkovačov a oprerátorov zvárania a predĺženie platnosti certifikátov (periodické skúšky) v zmysle
 • STN EN ISO 9606-1,-2,-3,-4,-5
 • STN EN ISO 13585
 • STN EN ISO 14732
 • STN EN 13067

 

Kurzy realizujeme vo zváračskej škole na adrese Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5, na pobočke vo Vranove nad Topľou alebo po dohode a priamo v priestoroch zákazníka (minimálny počet účastníkov je 5 osôb) za prítomnosti inštruktora zvárania zváračskej školy PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.

Kontaktná osoba:
Bratislava: Ing. Branislav Šimovič, 02/68 262 204 / 0918 526 528, simovic.branislav@pzvar.sk
Vranov nad Topľou: Ing. Michal Šulič, 0905 346 243, vvzs231@gmail.com