Klasické oblúkové technológie

Oblúkové technológie zvárania metódami MIG/MAG, TIG, elektróda sú v súčasnosti najrozšírenejšie priemyselné technológie spojovania materiálov. Pracoviská PZ, a. s. sú vybavené modernými zváracími zdrojmi od firiem ESAB, KEMPI a LINCOLN. Ponúkame vývoj technológie zvárania a prípravu zváracích technologických postupov (WPS) podľa požiadaviek zákazníka. Vykonávame opravy a renovácie súčastí klasickými oblúkovými metódami zvárania.

 
Kontakt:
Ing. Daniel Dřímal, PhD., 02/ 68 262 115, drimal.daniel@pzvar.sk
Fotogaléria k produktu: 
Oprava deliacej roviny jadrového reaktora VVR 1000 naváraním
Zváranie I profilov s automatickým navádzaním horákov metódou MAG
Zváranie armatúr pre špeciálne vŕtacie hlavice
Zváranie I profilov so štyrmi horákmi súčasne metódou MAG