Zoznam vydaných certifikátov

Zoznam spoločností certifikovaných podľa STN EN ISO 9001:

Názov spoločnosti

Predmet certifikácie

Číslo certifikátu

ASKOZVAR s.r.o.
Košice

Výroba oceľových konštrukcií, tlakových nádob a technologických celkov, zváranie, tvárnenie, obrábanie a vzdelávanie osôb vo zváraní v rozsahu zváračskej školy, vzdelávanie osôb NDT v rozsahu oprávnenia školiaceho strediska

SK 9001 – 050/2023 – VI

SOFER s.r.o.
Stará Ľubovňa

Výroba kovových výrobkov vrátane strojov a zariadení, kontajnerov a ich montáže

SK 9001 – 040/2020 – V

IK Steel, spol. s r.o.
Prešov

Výroba oceľových konštrukcií tavným zváraním

SK 9001 – 043/2021 – V

MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o. Gbely

Výroba kovových konštrukcií, výroba zariadení a tlakových nádob, inštalácia priemyselných strojov a prístrojov vrátane potrubných rozvodov

SK 9001 – 046/2022 – V

HP industrial company, s.r.o. Levice

Výroba a oprava kovových konštrukcií, výroba a spracovanie kovov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v priemyselnom, jadrovom a strojárskom odvetví, sprostredkovanie zváracieho dozoru (IWE, IWT, IWS, IWI), NDT pracovníkov (VT, PT, MT, UT, RT), technických kontrolórov, technikov, zváračov, zámočníkov a potrubárov

SK 9001 – 047/2022 – III

SILOINVEST SK s.r.o. Trebišov Tavné zváranie kovových výrobkov okrem strojov a zariadení SK 9001 - 044/2022 - II
ZVARIUS s.r.o. Bánovce nad Bebravou Kovovýroba, zámočnícke práce, výroba oceľových konštrukcií a zákazkové zváranie SK 9001 - 052/2023 - II
INTECO s. r. o. Žilina Strojárska výroba a zváranie výrobkov z ocele SK 9001 - 049/2023 - II
FEMONT, s.r.o. Voderady Výroba oceľových konštrukcií SK 9001 - 041/2020 - I
KOVO SD s.r.o. Bratislava, prevádzka Párnica Obrábanie, tepelné delenie a zváranie pri výrobe oceľových konštrukcií SK 9001 - 048/2022 - I
Bairava Metal Manufacturar Private Limited, Ambattur, India Manufacture and Supply of C & Z Purlins, Shutter Selections and Motorized Rolling Shutters SK 9001 - 051/2023 - I
SATHYAM STEEL ROOF STRUCTURES LIMITED, Theeyambakkam, India Manufacture & Supply of Metal Roll Formed Products, Flashing, Roofing Accessories, Metal Decking, Purlins and Structural Products SK 9001 - 053/2023 - I

 

Zoznam spoločností certifikovaných podľa technických požiadaviek STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 3834-2:

Názov spoločnosti
Predmet certifikácie
Číslo certifikátu
ASKOZVAR s.r.o.
Košice

Výroba oceľových konštrukcií, tlakových nádob a technologických celkov

SK 3834 – 137/2023 – VI

SOFER s.r.o.
Stará Ľubovňa

Výroba kovových výrobkov vrátane strojov a zariadení, kontajnerov a ich montáže

SK 3834 – 124/2020 – V

SLAVSTROJ s.r.o.
Malé Raškovce

Výroba oceľových konštrukcií tavným zváraním, kovovýroba

SK 3834 – 125/2020 – V

EKO-KONŠTRUKTA PZ s.r.o. Košice

Tavné zváranie kovových výrobkov okrem strojov a zariadení

SK 3834 – 123/2020 – V

TOMARK, s.r.o.
Prešov

Výroba kovových výrobkov okrem strojov a zariadení, výroba motorových vozidiel a prívesov, výroba dopravných prostriedkov nešpecifikovaných inde, pri ktorej sa využíva tavné zváranie

SK 3834 – 127/2021 – V

IK Steel, spol. s r.o. Prešov

Výroba oceľových konštrukcií tavným zváraním

SK 3834 – 130/2021 – V

HF Slovakia a.s.
Dubnica nad Váhom

Výroba kovových výrobkov tavným zváraním

SK 3834 – 132/2022 – VI

MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o. Gbely

Výroba kovových konštrukcií, výroba zariadení a tlakových nádob, inštalácia priemyselných strojov a prístrojov vrátane potrubných rozvodov

SK 3834 – 134/2022 – V

CASSPOS a.s.
závod ZEST Michalovce

Výroba zváraných konštrukcií a zásobníkov pohonných látok podľa vlastnej dokumentácie a dokumentácie zákazníka, všeobecná strojárska výroba

SK 3834 – 135/2022 – V

RAVEN a.s. Považská Bystrica

Zváranie oceľových zostáv, zváranie betonárskej výstuže

SK 3834 – 128/2021 – IV

VUJE, a.s.
Trnava

Projektovanie, výroba a dodávky kovových konštrukcií, tlakových, beztlakových nádob a potrubných systémov realizovaných tavným zváraním, spájkovanie, montáž, demontáž

SK 3834 – 136/2022 – IV

 

LUMASEK s.r.o.
Stropkov

Výroba kovových výrobkov a oceľových konštrukcií tavným zváraním

SK 3834 – 120/2020 – III

FOR Clean, a.s. Piešťany

Výroba oceľových konštrukcií

SK 3834 – 138/2023 – IV

SILOINVEST SK s.r.o. Trebišov Tavné zváranie kovových výrobkov okrem strojov a zariadení SK 3834 - 133/2022 - II
ZVARIUS s.r.o. Bánovce nad Bebravou Tavné zváranie kovových výrobkov okrem strojov a zariadení, výroba oceľových konštrukcií a dielcov pre automotive SK 3834 - 139/2023 - II
Arnold izolácie k.s. Šišov Tavné zváranie kovových výrobkov pre strojársky priemysel SK 3834 - 131/2022 - I
REVYMONT, spol. s r.o. Šaľa Výroba oceľových konštrukcií tavným zváraním, kovovýroba SK 3834 - 126/2021 - I

 

Zoznam spoločností, ktorým certifikačný orgán pozastavil certifikáciu:

Názov spoločnosti

Predmet certifikácie

Číslo certifikátu

-

-

-

-

-

-

 

Zoznam spoločností, ktorým certifikačný orgán zrušil certifikáciu:

Názov spoločnosti

Predmet certifikácie

Číslo certifikátu

-

-

-

-

-

-