PZVAR MEETING 2023

V dňoch 27.9.  29.9.2023 zorganizovala Skúšobná organizácia č. 10 v spolupráci s certifikačnými orgánmi PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava odbornú konferenciu PZVAR MEETING 2023. Viac ako 180 prítomných účastníkov si v priebehu troch dní malo možnosť vypočuť množstvo odborných prednášok z oblasti zvárania a NDT.  

Veľmi nás teší Vaša účasť na našej konferencii PZVAR MEETING 2023 a touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom a zúčastneným za účasť na konferencii.

Pozvánka na konferenciu PZVAR MEETING 2023

Program konferencie PZVAR MEETING 2023

Atrium

   
   
  generálny sponzor  
 
 

 
 
  sponzor sponzor sponzor sponzor  
   
  sponzor sponzor sponzor vystavovateľ