Výskumno-vývojové a vzdelávacie projekty spolufinancované Európskou úniou

Riešené projekty:
European space agency: 
  • Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding Gear for Space Debris
     Capture ( č. p.: SK7 - 05 - 1000033403-8000013509-1, 09/2022 - 12/2023)
 
  Horizont 2020 - rámcový program EÚ pre výskum a inovácie (2014-2020)
  
 
Ukončené projekty:
7. rámcový program EÚ pre výskum a technologický rozvoj
  • Inteligentný softvér na upínanie zvarencov využívajúci počítačovú optimalizáciu na dosiahnutie vysokej presnosti pre potreby MSP (CLAMPIT), (č. 315208, 09/2012 – 08/2014)   Viac informácií o projekte.
  • Plánovanie zváracieho procesu a parametrický softvér na výpočet ceny pre MSP (WELD-IT) (č. 262580, 10/2010 – 09/2012)
 
 
6. rámcový program EÚ pre výskum a technologický rozvoj
  • Vývoj ručného zariadenia na zváranie trecím premiešavaním na opravu karosérií automobilo(SPOTSTIR), (No. COOP-CT-2006-033084, 02/2007 – 07/2009)
 
5. rámcový program EÚ pre výskum a technologický rozvoj
  • Plazmové technológie pre textil, potraviny, zdravie a životné prostredie (PLASMATECH),    (No. GTC1 2001 43039, 06/2004 – 05/2005)
 
Komunitárny program odborného vzdelávania Leonardo da Vinciinovácie prEN ISO 96008 – 10/2010     príloha - porovnanie noriem
  • Ďalšie vzdelávanie zváračských inžinierov a inšpektorov (CONTINUED),  (No. NL/02/B/F/PP/123226, 11/2002 – 10/2005)