Projekty OP VaV

Projekty spolufinancované Operačným programom Výskum a vývoj

Riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

  • Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb (kód ITMS 26240220072, 09/2011 – 10/2015)
  • AUTOWELDLINK - Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí (kód ITMS 26240220033, 07/2010 – 06/2014)