Plazmové rezacie centrá

Plazmové rezacie centrá sú určené na presné tvarové delenie kovových materiálov - súčiastok z plechov vysokoenergetickým plazmovým rezaním do hrúbok až 50 mm, resp. kyslíkacetylénovým rezaním do hrúbok až 150 mm.
Zariadenia sú dodávané "na kľúč" spolu so zaškolením obsluhy, dopravou       a inštaláciou zariadenia.
 
Kontakt:
Ing. Miroslav Kratochvíl, 02/ 68 262 119, kratochvil.miroslav@pzvar.sk
Fotogaléria k produktu: 
Plazmové rezacie centrum PZ-RPC 6020 riadené sieťovým riadiacim systémom
Plazmové rezacie centrum PZ-RCP 3020 combi s dvojicou horákov určených na rezanie kyslíkom
Plazmové rezaci centrum PZ-RPC 6020
Riadiace centrum plazmového rezacieho centra PZ-RPC 6020 riadené sieťovým riadiacim systémom
Plazmové rezacie centrum PZ-RCP 3015