Elektrónovolúčové zváracie technologické komplexy

Zariadenia pre zváranie elektrónovým lúčom sú určené na automatizované zváranie dielcov elektrónovým lúčom vo vákuových zváracích komorách. Sú dodávané so strednofrekvenčným energoblokom s pulznou reguláciou výkonu od 0 do 8kW a s urýchľovacím napätím 30 až 60 kV, s vysokou stabilitou zváracích parametrov. Proces zvárania je plne automatizovaný s využitím distribuovaného riadiaceho systému.

Kontaktná osoba:
Ing. Tomaš Fodrek, 02/ 68 262 130, fodrek.tomas@pzvar.sk

 

Fotogaléria k produktu: 
Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G
Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ JS30 JUMBO
Vnútro vákuovej komory komplexu PZ EZ JS30 JUMBO
Elektrónovolúčový zvárací kanón umiestnený na ramene robota
Pracovisko operátora elektrónovolúčového zváracieho komplexu PZ EZ JS30 JUMBO
Elektrónovolúčové zváracie zariadenie PZ EZ 15 TWIN BEAM
Vnútro vákuovej komory PZ EZ 15 TWIN BEAM s objemom 13,4 m3
Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EB 1G - 120
 Elektrónové delo so systémom riadenia a monitorovania zváracieho procesu
Elektrónovolúčové zváracie zariadenie PZ - EZ - ZPH
Vákuová komora PZ - EZ - ZPH
Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G
Elektrónovolúčové zváracie zariadenie PZ - EZ - ZH1 určené pre vysokoproduktívne plnoautomatizované zváranie dielcov v automobilovom priemysle
Robotizácia elektrónovolúčového zvárania prezentovaná na veľtrhu MSV Nitra
Elektrónovolúčové zváracie zariadenie PZ - EZ - ZH2 určené pre vysokoproduktívne plnoautomatizované zváranie dielcov v automobilovom priemysle
Elektrónovolúčové zváracie zariadenie PZ - EZ - ZH3