Kurzy na získanie kvalifikácií vo zváraní

  • Medzinárodný zváračský inžinier  
  • Medzinárodný zváračský technológ 
  • Medzinárodný zváračský špecialista 
  • Medzinárodný zváračský inšpekčný personál
  • Medzinárodný technológ zvárania plastov
  • Medzinárodný zváračský praktik
  • Inštruktor zvárania kovov
Pre získanie vyšších kvalifikácií je možná aj alternatívna cesta. 
 
Školiace stredisko:
 
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5
 

Kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke, zorganizujeme na základe individuálnej dohody aj priamo v sídle Vašej firmy (minimálny počet účastníkov kurzu je 5 osôb).

Kontaktná osoba:

Ing. Marek Dermek, PhD., 02/ 68 262 204, 0915 939 520, dermek.marek@pzvar.sk