Ponuka vzdelávania vyšších zváračských odborníkov

Je možná alternatívna cesta pre získanie vyšších kvalifikácií.  
 
Školiace stredisko:
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
 

Prípadné ďalšie kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke zorganizujeme po individuálnej dohode. Kurzy realizujeme aj  priamo vo Vašej firme (min.5 účastníkov kurzu).

Kontaktná osoba:
Ing. Marek Dermek, PhD., 02/ 68 262 204, 0915 939 520, dermek.marek@pzvar.sk