Kurzy na získanie kvalifikácií vo zváraní

  • Medzinárodný zváračský inžinier  
  • Medzinárodný zváračský technológ 
  • Medzinárodný zváračský špecialista 
  • Medzinárodný zváračský inšpekčný personál
  • Medzinárodný technológ zvárania plastov
  • Medzinárodný zváračský praktik
  • Inštruktor zvárania kovov
Pre získanie vyšších kvalifikácií je možná aj alternatívna cesta. 
 

Školiace stredisko:

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5
 

Kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke, zorganizujeme na základe individuálnej dohody aj priamo v sídle Vašej firmy (minimálny počet účastníkov kurzu je 5 osôb).

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Fabiánová, 02/ 68 262 224, fabianova.katarina@pzvar.sk
 
AKTUALITA:

Prípravný kurz Medzinárodný zváračský inžinier, Medzinárodný zváračský technológ a Medzinárodný zváračský špecialista organizujeme v termíne od 02.10.2023 do 01.12.2023.

V prípade záujmu kontaktuje: fabianova.katarina@pzvar.sk