Kurzy na získanie kvalifikácií vo zváraní

Od 08.04.2024 je možné opätovne žiadať o preplatenie kurzu zváračských odborníkov IWE, IWT, IWS, IWTP a ZI. Nárok na uplatnenie dotácie majú zamestnanci v trvalom pracovnom pomere a nezamestaní, registrovaní na Úrade práce.

Dokumenty na stiahnutie pre nezamestnaných
Národný projekt zručnosti pre trh práce rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie

Dokumenty na stiahnutie pre zamestnaných v trvalom pracovnom pomere
Národny projekt zručnosti pre trh práce vzdelávanie zaujemcov o zamestnanie

V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese:
Ing. Branislav Šimovič, simovic.branislav@pzvar.sk


Prípravný kurz Medzinárodný zváračský inžinier, Medzinárodný zváračský technológ,  Medzinárodný zváračský špecialista a Medzinárodný zváračský praktik organizujeme v termíne:

  • od 17.06.2024 do 13.09.2024 - termín je zrušný pre nedostatok kandidátov
  • od 09.09.2024 do 29.11.2024

Prípravný kurz Medzinárodný zváračský technológ plastov organizujeme podľa záujmu zákazníkov.

 
Ponuka kurzov:
  • Medzinárodný zváračský inžinier  
  • Medzinárodný zváračský technológ 
  • Medzinárodný zváračský špecialista 
  • Medzinárodný zváračský inšpekčný personál
  • Medzinárodný technológ zvárania plastov
  • Medzinárodný zváračský praktik
  • Inštruktor zvárania kovov
Pre získanie vyšších kvalifikácií je možná aj alternatívna cesta. 
 

Školiace stredisko:

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 5
 

Kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke, zorganizujeme na základe individuálnej dohody aj priamo v sídle Vašej firmy (minimálny počet účastníkov kurzu je 5 osôb).

Kontaktná osoba:
Ing. Branislav Šimovič, 02/68 262 204 / 0918 526 528, simovic.branislav@pzvar.sk