Ponuka kurzov nedeštruktívneho skúšania - NDT

Od 08.04.2024 je možné opätovne žiadať o preplatenie kurzu NDT. Aktuálne je možné požiadať o preplatenie kurzu NDT VT2, PT2, MT2, UT1, UT-T a UT2. Nárok na uplatnenie dotácie majú zamestnanci v trvalom pracovnom pomere a nezamestaní, registrovaní na Úrade práce.

Dokumenty na stiahnutie pre nezamestnaných
Národný projekt zručnosti pre trh práce rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie

Dokumenty na stiahnutie pre zamestnaných v trvalom pracovnom pomere
Národný projekt zručnosti pre trh práce vzdelávanie záujemcov o zamestnanie

V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese:
Bratislava: Ing. Branislav Šimovič, simovic.branislav@pzvar.sk
Vranov nad Topľou: Ing. Michal Šulič, vvzs231@gmail.com


 

Predbežné termíny kurzov (miesto školenia: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava):

 • VT1/VT2:  17.-21.06.2024  |  19.-23.08.2024  |  07.-11.10.2024  |  02.-06.12.2024
 • PT1/PT2:  08.-11.07.2024  |  09.-12.09.2024  |  11.-14.11.2024
 • MT1/MT2: 15.-18.07.2024  |  16.-19.09.2024  |  18.-21.11.2024
 • UT1: 09.-13.09.2024 + 23.-25.09.2024
 • UT2: 09.-27.09.2024
 • UT-T: 12.-18.08.2024  | 09.-12.12.2024
 • RT1/RT2: podľa dopytu
 • ďalšie termíny kurzov po dohode

Prihláška do kurzu

Kurzy nedeštruktívneho skúšania:
 • Skúšanie vizuálnymi metódami (VT)
 • Skúšanie kapilárnymi metódami (PT)
 • Skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT)
 • Skúšanie ultrazvukom (UT)
 • Meranie hrúbok ultrazvukom (UT-T)
 • Skúšanie prežarovaním (RT)
 • Vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov (RT-FI)
 • Skúšanie vírivými prúdmi (ET)
 • Vizuálna kontrola zvarových spojov z termoplastov (VT-ThP)
 • Technik korózie a povrchových úprav (TK)
 • Kurzy na tlakové zariadenia – PED
 • Prípravný kurz ku skúške Basic na získanie 3. kvalifikačného stupňa
 • Prípravný kurz na hlavnú metódu 3. kvalifikačného stupňa
 • Makroskopický a mikroskopický rozbor zvarových spojov
 • a iné špeciálne kurzy podľa požiadaviek zákazníka
Školiace strediská:
 • Bratislava
 • Vranov nad Topľou (VT, PT, MT, UT-T)

Kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke, zorganizujeme na základe individuálnej dohody aj priamo v sídle Vašej firmy (minimálny počet účastníkov kurzu je 5).

Kontaktná osoba:
Bratislava: Ing. Branislav Šimovič, 02/68 262 204 / 0918 526 528, simovic.branislav@pzvar.sk
Vranov nad Topľou: Ing. Michal Šulič, 0905 346 243, vvzs231@gmail.com