Ponuka kurzov nedeštruktívneho testovania materiálov NDT

 • Skúšanie vizuálnymi metódami (VT)
 • Vizuálna kontrola zvarových spojov z termoplastov (VT – ThP)
 • Vizuálna kontrola spojov zhotovených tvrdým spájkovaním
 • Skúšanie prežarovaním (RT)
 • Skúšanie kapilárnymi metódami (PT)
 • Skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT)
 • Skúšanie ultrazvukom (UT)
 • Skúšanie vírivými prúdmi (ET)
 • Vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov (RT-FAS)
 • Meranie hrúbok ultrazvukom (UTT)
 • Technik korózie a povrchových úprav (TK)
 • Povrchové úpravy - nátery
 • Kurzy na tlakové zariadenia – PED
 • Prípravný kurz ku skúške Basic na získanie 3. kvalifikačného stupňa
 • Prípravný kurz na hlavnú metódu 3. kvalifikačného stupňa
 • Makroskopický a mikroskopický  rozbor zvarových spojov
 • a iné špeciálne kurzy podľa požiadaviek zákazníka
Školiace strediská:
 • Bratislava
 • Vranov nad Topľou
 • Martin

Kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke, zorganizujeme na základe individuálnej dohody aj priamo v sídle Vašej firmy (minimálny počet účastníkov kurzu je 4 osoby).

Prihláška do kurzu

Kontaktná osoba:

Ing. Marek Dermek, PhD., 02/ 68 262 204, 0915 939 520, dermek.marek@pzvar.sk