Ponuka kurzov nedeštruktívneho skúšania - NDT

Predbežné termíny kurzov:
 • VT1/VT2:  05.-09.2.2024  |  08.-12.04.2024  |  03.-07.06.2024  |  19.-23.08.2024  |  07.-11.10.2024  |  02.-06.12.2024
 • PT1/PT2:  30.01.-02.02.2024  |  18.-22.03.2024  |  13.-17.05.2024  |  08.-12.07.2024  |  09.-13.09.2024  |  11.-15.11.2024
 • MT1/MT2: 25.-28.03.2024  |  20.-24.05.2024  |  15.-19.07.2024  |  16.-20.09.2024  |  18.-22.11.2024
 • UT1/UT2:  podľa dopytu
 • RT1/RT2:  podľa dopytu
 • ďalšie termíny kurzov po dohode

Prihláška do kurzu

Kurzy nedeštruktívneho skúšania:
 • Skúšanie vizuálnymi metódami (VT)
 • Skúšanie kapilárnymi metódami (PT)
 • Skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT)
 • Skúšanie ultrazvukom (UT)
 • Meranie hrúbok ultrazvukom (UT-T)
 • Skúšanie prežarovaním (RT)
 • Vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov (RT-FI)
 • Skúšanie vírivými prúdmi (ET)
 • Vizuálna kontrola zvarových spojov z termoplastov (VT – ThP)
 • Technik korózie a povrchových úprav (TK)
 • Kurzy na tlakové zariadenia – PED
 • Prípravný kurz ku skúške Basic na získanie 3. kvalifikačného stupňa
 • Prípravný kurz na hlavnú metódu 3. kvalifikačného stupňa
 • Makroskopický a mikroskopický rozbor zvarových spojov
 • a iné špeciálne kurzy podľa požiadaviek zákazníka
Školiace strediská:
 • Bratislava
 • Vranov nad Topľov

Kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke, zorganizujeme na základe individuálnej dohody aj priamo v sídle Vašej firmy (minimálny počet účastníkov kurzu je 5).

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Fabiánová, 02/68 262 224, fabianova.katarina@pzvar.sk