Ponuka kurzov nedeštruktívneho skúšania - NDT

Termíny kurzov:
 • VT2:  22.-26.05.2023  /  12.-16.06.2023  /  24.-28.07.2023  /  07.-11.08.2023
 • PT2:  22.-24.05.2023  /  12.-14.06.2023  /  24.-26.07.2023  /  07.-09.08.2023
 • MT2: 12.-14.06.2023  /  07.-09.08.2023
 • UT2:  05.-16.06.2023
 • ďalšie termíny kurzov po dohode

Prihláška do kurzu

Kurzy nedeštruktívneho skúšania:
 • Skúšanie vizuálnymi metódami (VT)
 • Skúšanie kapilárnymi metódami (PT)
 • Skúšanie magnetickou práškovou metódou (MT)
 • Skúšanie ultrazvukom (UT)
 • Meranie hrúbok ultrazvukom (UT-T)
 • Skúšanie prežarovaním (RT)
 • Vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov (RT-FI)
 • Skúšanie vírivými prúdmi (ET)
 • Vizuálna kontrola zvarových spojov z termoplastov (VT – ThP)
 • Technik korózie a povrchových úprav (TK)
 • Kurzy na tlakové zariadenia – PED
 • Prípravný kurz ku skúške Basic na získanie 3. kvalifikačného stupňa
 • Prípravný kurz na hlavnú metódu 3. kvalifikačného stupňa
 • Makroskopický a mikroskopický rozbor zvarových spojov
 • a iné špeciálne kurzy podľa požiadaviek zákazníka
Školiace strediská:
 • Bratislava
 • Vranov nad Topľov

Kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke, zorganizujeme na základe individuálnej dohody aj priamo v sídle Vašej firmy (minimálny počet účastníkov kurzu je 5).

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Fabiánová, 02/68 262 224, fabianova.katarina@pzvar.sk