Znižovanie zvyškových napätí vo zváraných konštrukciách

 
Kontakt:
Ing. Miroslav Kratochvíl, 02/ 68 262 119, kratochvil.miroslav@pzvar.sk
Fotogaléria k produktu: 
Zostava vibračného zariadenia
Vibračné spracovanie rozmerovo a tvarovo zložitých zvarencov
Vibračné spracovanie rozmerovo a tvarovo zložitých zvarencov
Vibračné spracovanie rozmerovo a tvarovo zložitých zvarencov
Vibračné spracovanie rozmerovo a tvarovo zložitých zvarencov
Vibračné spracovanie rozmerovo a tvarovo zložitých zvarencov