Spracovanie materiálov laserom

 
Kontakt:

Ing. Michal Šimek, PhD., 02/68 262 114, simek.michal@pzvar.sk

 

Fotogaléria k produktu: 
Laserové pracovisko IPG
Laserové zváranie pre potreby automobilového priemyslu
Laserové zváranie 6-hranných kaziet vyhoreného paliva pre jadrovú energetiku
Laserové kalenie ozubených kolies
Laserové kalenie ťažko prístupných miest strojných súčiastok
Laserové zváranie spojkových lamiel do nákladných automobilov
Laserové kalenie ťažko prístupných miest strojných súčiastok
Laserové zváranie spojok veterných elektrární
Laserové zváranie pre AUTOMOTIVE
Naváranie závitnice extrúdera na spracovanie gumy
Proces automatizovaného laserového zvárania rotačných súčiastok
Laseovo zvarené koleso zložené z dvoch ťažko zvariteľných materiálov
Detail spoja vytvoreného laserovým zváraním
Laserové zváranie ozubených kolies
Proces laserového navárania
Laserové zváranie presnej tenkostennej 7-komorovej konštrukcie meracieho zvona pre diagnostiku v jadrovej energetike