Autorizovaná osoba SKTC - 176

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., sa dňom 23.4.2003 stala Autorizovanou osobou SKTC - 176. "Rozhodnutie o autorizácii" vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

V rámci autorizácie SKTC - 176  schvaľuje:
  • podľa NV č. č.1/2016 Z.z. (TLAKOVÉ ZARIADENIA)

- tlakové zariadenia podľa § 4 ods.1. písm. a), c), d) a zostavy týchto tlakových zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. b)a § 4 ods.4,

-pracovné postupy a osoby určené na vyhotovovanie nerozoberateľných spojov pre tlakové zariadenia kategórie II., III. a IV., podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2.,

- osoby určené na vykonávanie nedeštruktívnych skúšok nerozoberateľných spojov tlakových zariadení kategórie III. a IV., podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3.

  • podľa NV č. 234/2015 Z.z.  (JEDNODUCHÉ TLAKOVÉ NÁDOBY)

- sériovo vyrábané zvárané nádoby vystavené vnútornému pretlaku vyššiemu ako 0,5 baru, určené na vzduch alebo dusík, ktoré nie sú vystavené účinkom plameňa.

Zoznam autorizovaných osôb je uvedený na internetovej stránke:

https://www.unms.sk/stranka/96/slovenske-autorizovane-osoby/

rozhodnutie_o_autorizacii.jpg

Kontakt:
Ing. Vladimír Simonides - vedúci certifikačného orgánu pre výrobky
02/ 68 262 220, simonides.vladimir@pzvar.sk