Aktuality

Certifikačný orgán systémov kvality pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava úspešne prešiel na novú normu STN EN ISO 9001: 2016.