Neakreditovaná činnosť

Certifikačný orgán systémov kvality vykonáva okrem akreditovaných činností aj činnosti neakreditované. Postupy certifikácie sú totožné s postupmi pre akreditovanú činnosť.

 

Zoznam spoločností, ktoré majú certifikovaný systém kvality vo zváraní podľa technických požiadaviek STN EN ISO 3834-2,3,4:2006 bez akreditácie SNAS:

 

Názov spoločnosti Predmet certifikácie