Fotodokumentácia PZVAR MEETING 2022

9.jpg

Hotel Družba sa stal po druhý krát dejiskom PZVAR MEETING-u

1z.jpg   3z.jpg

Pracovné stretnutie zahájil  Ing. Vladimír Simonides                   Prednáška Martina Solíka zo spoločnosti Solík Sk

  6z.jpg  4z.jpg

Prednáška Ing. Branislava Martančíka, PhD. z VUJE, a. s.            Pohľad na účastnílkov konferencie

7z.jpg  8z.jpg

Prednáška doc. Ing. Miloša Mičiana, PhD. z UNIZA                      Prednáška doc. Ing. Erika Hodúlová z MTF STU Trnava 

 

10z.jpg   9z.jpg

Ing. Miroslav Trávníček, IWE zo spoločnosti CLOOS Praha         Pohľad do prezentačnej sály sponzorských organizácií