Aktuality

7.12.

 

Úsek vzdelávania a poradenstva vo zváraní pre vás pripravil na rok 2013 nasledovnú ponuku kurzov.

Po kliknutím na obrázok sa vám zobrazí ponuka v PDF formáte.

ponuka.jpg

4.12.

Posledné tohtoročné vydanie časopisu ZVÁRAČ - profesionál práve prichádza k vám. Viac z jeho obsahu sa dozviete kliknutím na jeho titulnú stranu. Príjemné čítanie praje radakcia časopisu ZVÁRAČ.

zvarac_4_2012.jpg

5.10.

ÚNMS SR potvrdil, že autorizovaná osoba SKTC-176 je notifikovaným orgánom s prideleným identifikočným číslom 2408.

Potvrdenie o notifikácii

Rozsah notifikácie

13.9.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vydal certifikačnému orgánu pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Osvedčenie o uznaní certifikačného orgánu na certifikáciu výrobcov na zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s požiadavkami STN EN 15085-2. Viac v osvedčení.....

6.9.
Tohtoročné tretie číslo časopisu ZVÁRAČ - profesionál práve prichádza k vám.
Viac z jeho obsahu sa dozviete kliknutím na jeho titulnú stranu.
Príjemné čítanie praje radakcia časopisu ZVÁRAČ.
 
obalka_3_2012.jpg
6.9.

Úsek vzdelávania a poradenstva vo zváraní pre vás pripravil do konca roka 2012 nasledovnú ponuku kurzov.

Kliknutím na tento odkaz sa vám zobrazí ponuka v PDF formáte.

3.9.

Pozývame Vás do nášho stánku v pavilóne G2, č. stánku 012. Tešíme sa na stretnutie.