Nové oprávnenia od ÚRŽD

Spoločnosť získala od Úradu pre reguláciu železničnej dopravy nové oprávnenia, a to:

- Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel, viac.......

- Oprávnenie na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, viac......

Kontaktná osoba:

Ing. Daniel Dřímal, 02/68262115, drimal.daniel@pzvar.sk