Aktuality

6.11.
Náplň práce:
  • zabezpečovanie výkonu mechanických a metalografických skúšok pre     materiálovú diagnostiku,
  • zabezpečovanie výkonu prác súvisiacich s WPQR a WPS,
  • lektorská činnosť v kurzoch NDT a kurzoch vyšších zváračských odborníkov,
  • vykonávanie defektoskopických prác v teréne.
4.11.
Pozývame Vás na kurz:
"Skúšanie ultrazvukom" priamy prístup, ktorý organizujeme v Bratislave od  1. novembra do 22. decembra 2009.
 
30.10.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 26a odst. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. vydal spoločnosti dňa 12. 10.

29.10.
Pracovníci certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT zorganizovali v termíne 20. – 21. októbra 2009 „Pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl pôsobiacich pod Skúšobnou organizáciou č. 10.
Dejiskom tohto už tradičného podujatia bol opätovne Hotel Rysy v tatranskej obci Tatranská Štrba.
 
25.9.

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT Vás pozýva na pravidelné pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl pôsobiacich pod Skúšobnou organizáciou č. 10 v termíne od 20. - 21. 10. 2009 v Tatranskej Štrbe, hotel Rysy.

Kontaktná osoba:

3.9.

- vedúci laboratórií pevnostného výskumu a metalografie

- vedúci technológ zvárania

Kontakt pre zaslanie životopisu: pzvar@pzvar.sk

23.6.
Na Kopčianskej 14, Bratislava - Petržalka,
Od 20m² do 200m²,
 
kontakt: Ing. Michal Kopčák, 02/68262 123, kopcak.michal@pzvar.sk
23.6.

V termíne od 8. 9. do 2. 10. 2009 sa uskutoční kurz medzinárodný zváračský inžinier a medzinárodný zváračský technológ.

kontakt: Ing. Erika Bábelová, PhD., 02/68262 204, babelova.erika@pzvar.sk

5.6.
Kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou
-  Bezpečnostné ustanovenia pri zváraní. Metódy 131, 135, 136, 137, 141
-  Materiály a ich správanie sa pri zváraní