Aktuality

10.11.
4. – 6. novembra 2009 sa v Tatranskej Lomnici v priestoroch hotela Sorea Urán konala medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2009. Uskutočnila sa v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku, v roku 2009. Aj tohto roku sa na tomto fóre stretlo množstvo odborníkov z oblasti zvárania zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny.
  4.JPG
10.11.
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  sa uskutočnil dňa 2. novembra  2009 v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. na Kopčianskej ulici v Bratislave vedecký seminár „Technológia zvárania 2009 – technológia rozvoja priemyslu EÚ“. Organizátormi boli spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.
10.11.
Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku  sa uskutočnilo dňa 2. novembra 2009 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja. Hlavným podujatím v rámci otvorenia bola celoštátna konferencia „Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách“. Podujatie sa uskutočnilov spolupráci s neziskovou organizáciou Mladí vedci Slovenska.
6.11.
Náplň práce:
  • zabezpečovanie výkonu mechanických a metalografických skúšok pre     materiálovú diagnostiku,
  • zabezpečovanie výkonu prác súvisiacich s WPQR a WPS,
  • lektorská činnosť v kurzoch NDT a kurzoch vyšších zváračských odborníkov,
  • vykonávanie defektoskopických prác v teréne.
4.11.
Pozývame Vás na kurz:
"Skúšanie ultrazvukom" priamy prístup, ktorý organizujeme v Bratislave od  1. novembra do 22. decembra 2009.
 
30.10.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 26a odst. 11 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. vydal spoločnosti dňa 12. 10.

29.10.
Pracovníci certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT zorganizovali v termíne 20. – 21. októbra 2009 „Pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl pôsobiacich pod Skúšobnou organizáciou č. 10.
Dejiskom tohto už tradičného podujatia bol opätovne Hotel Rysy v tatranskej obci Tatranská Štrba.
 
25.9.

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT Vás pozýva na pravidelné pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl pôsobiacich pod Skúšobnou organizáciou č. 10 v termíne od 20. - 21. 10. 2009 v Tatranskej Štrbe, hotel Rysy.

Kontaktná osoba:

3.9.

- vedúci laboratórií pevnostného výskumu a metalografie

- vedúci technológ zvárania

Kontakt pre zaslanie životopisu: pzvar@pzvar.sk