Zverejnenie dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. PZVAR-2-OVO/2012