Novinky v odbornej literatúre

Kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou
-  Bezpečnostné ustanovenia pri zváraní. Metódy 131, 135, 136, 137, 141
-  Materiály a ich správanie sa pri zváraní
 
Kontakt: Ing. Beáta Vašková, tel.: 02/68262 106,  vaskova.beata@pzvar.sk