R&D projects supported by Slovak Research and Development Agency

 

Riešené projekty:

 • Výskum zdrojového systému zariadenia na zváranie elektrónovým lúčom s vysokou dynamikou riadenia parametrov procesu (č. APVV - 20 - 0100, 07/2021 - 12/2024)
 • Výskum systémov na monitorovanie vybraných parametrov elektrónového lúča pre vysokokadenčné zváracie procesy (č. APVV - 20 - 0103, 07/2021 - 12/2024)
 • Výskum implementácie vysokoúčinných povrchových technológií pre presné automobilové súčiastky (č. APVV - 20 - 0216, 07/2021 - 06/2025)
 • Výskum vlastností komponentov nehrdzavejúcich zliatin vyrobených aditívnou výrobou (č. APVV - 20 - 0259, 07/2021 - 06/2025)
 • Inovatívne prístupy k obnove funkčných povrchov prekrytím laserovým zvarom (č. APVV - 20 - 0303, 07/2021 - 06/2024)
 • Výskum laserového-TIG hybridného zvárania v režime synchronizácie impulzov zváracích zdrojov  (č. APVV-18-0224, 07/2019-06/2022)
 • Výskum progresívnych metód zvárania a spájkovania nehrdzavejúcich ocelí a   debnení (č. APVV-18-0116, 07/2019-06/2023)
 • Inovácia technických riešení pre uzly generátora elektrónového lúča EB 4.0  (č. APVV-18-0402, 07/2019-12/2022)
 • Výskum modulov systému generujúcich elektrónový lúč pre náročné priemyselné aplikácie (č. APVV - 17 - 0432, 07/2018 - 12/2021)
 • Výskum priameho spájania keramických a kovových materiálov pomocou aktívnych spájkovacích zliatin (č. APVV - 17 - 0025, 07/2018 - 06/2022)

 

  Ukončené projekty:

 • Vývoj robotického zariadenia na spevnenie a nanokryštalizáciu povrchových vrstiev zvarových spojov metódou ultrazvukovej atramentovej povrchovej úpravy (č. APVV-16–0276, 07/2017–12/2020)
 • Výskum metodík na hodnotenie náchylnosti na tvorbu horúcich a studených trhlín v moderných konštrukčných materiáloch zváraných energetickými zdrojmi s vysokou koncentráciou energie (č. APVV- 16-0300, 07/2017-12/2020)
 • Zlepšenie bezpečnosti prevádzky strategických oceľových konštrukcií (č. APVV-15-0120, 07/2016-12/2019)
 • Vývoj moderných zdrojov vysokého napätia na báze strednofrekvenčných meničov (č. APVV-15-0592, 07/2016-06/2019)
 • Výskum zvárania progresívnych ľahkých zliatin metódami lúčového zvárania (č. APVV-15-0337, 07/2016-12/2019)
 • Aplikácia experimentálneho a numerického prístupu na výskum zváraných spojov vysokopevných ocelí (č. APVV-14-0096, 07/2015-06/2019)
 • Výskum zvárateľnosti hliníkových a horčíkových zliatin pod tlakovým liatím a laserom (č. APVV-14-0871, 07/2015-12/2018)
 • Štúdium vlastností zvarového spoja na vybraných kovových systémoch pripravených polovodičovým laserom (č. APVV-0281-12, 10/2013-09/2017)
 • Výskum nových spájkovacích zliatin na beztokové spájkovanie s použitím lúčových technológií a ultrazvuku (č. APVV-0023-12, 10/2013-05/2017)
 • Podpora inovácií komponentov autobody z polotovarov z oceľového plechu zameraných na bezpečnosť, ekológiu a zníženie hmotnosti automobilu (č. APVV-0273-12, 10/2013-03/2017)
 • Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí (č. APVV-0248-12, 10/2013-12/2016)
 • Výskum zváracích procesov a automatizácie nových typov nehrdzavejúcich ocelí (č. APVV-0613-11, 07/2012-12/2015)
 • Zvýšenie bezpečnosti a životnosti oceľových konštrukcií riadeným starnutím (č. APVV-0434-11, 07/2012-12/2015)
 • Výskum zvárateľnosti austenitických legovaných ocelí (č. APVV-0681-10, 05/2011-12/2013)
 • Výskum hybridných zváracích procesov s priemyselným polovodičovým laserom (č. APVV-0506-10, 05/2011-10/2014)
 • Antikorózna ochrana stožiarov vysokého napätia (č. APVV-0578-10, 05/2011-10/2014)
 • Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne ošetrených oceľových plechov (č. APVV-0057-07, 06/2008-12/2010)
 • Diagnostika zvyškového života stožiarov extra vysokého napätia (č. APVV-0047-07, 09/2008-12/2010)
 • Technologický komplex s elektrónovým lúčom na zváranie, obkladanie a povrchové materiály (č. VMSP-P-0009-09, 09/2009-07/2011)
 • Produktívne technológie zvárania na opravu jadrových elektrární (č. VMSP-P-0011-09, 09/2009-07/2011)
 • Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti koľajníc pomocou vysokoproduktívnych plášťov (č. VMSP-P-0020-09, 09/2009-07/2011)
 • Optimalizácia životnosti a spoľahlivosti stožiarov vysokého napätia (č. VMSP-P-0021-09, 09/2009-07/2011)
 • Senzorické systémy on-line polohovania zváracích horákov pre 3D aplikácie (č. VMSP-P-0026-09, 09/2009-07/2011)
 • Univerzálny 6-osový zvárací a obkladový technologický komplex oblúkovými metódami (č. VMSP-P-0030-09, 09/2009-07/2011)
 • Svet špičkových technológií (č. LPP-0233-09, 09/2009-08/2012)
 • Nové supertvrdé materiály s povrchmi na báze žiaruvzdorných zlúčenín (č. SK-UA-0020-07, 02/2008-12/2009)
 • Modulárny laser CO 2 s rozsahom výkonu až 3 kW pre priemyselné aplikácie (č. APVV-0059-07, 06/2008-12/2009)
 • Moderný systém riadenia siete pre náročné priemyselné aplikácie (č. APVV-99-045805, 05/2006-04/2009)
 • Moderný systém generovania a monitorovania elektrónového lúča pre priemyselné aplikácie (č. APVV-0067-06, 02/2007-12/2008)
 • Zváranie lúčov I so 4 horákmi bez skreslenia (č. VMSP-P-0008-07, 01/2008-12/2008)
 • Výskum zvárania hliníkových zliatin na základe nového modelu skenovania elektrónovým lúčom (č. APVT-99-005804, 01/2005-12/2007)
 • Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií v povrchovom materiálovom inžinierstve (č. APVT-20-020904, 01/2005-12/2007)
 • Laserová depozícia vrstiev zlepšujúca úžitkové vlastnosti a životnosť výrobných nástrojov (č. APVV-99-P01205, 08/2005-10/2007)
 • Technológie elektrónového lúča so súčasným predhrievaním spojovacích metalurgicky disimilárnych materiálov (č. APVV-20-P01305, 08/2005-12/2007)
 • Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné aplikácie (č. APVT-99-002502, 02/2003-07/2005)