Offer of technical literature

 • Vitáloš I., Bábelová E., Bezák J.: Bezpečnostné ustanovenia pri zváraní. Metódy 131, 135, 136, 137, 141, rok vydania 2009, cena 8,30 € 

 • Bezák J., Vitáloš I.: Inštruktážne vystúpenia pri praktickom výcviku zváračov, rok vydania 2005, cena 8,30 €

 • Vitáloš I.: Kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom, rok vydania 2006, cena 10 € 

 • Bezák J., Vitáloš I.: Kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom obalenou elektródou, rok vydania 2009, cena 10 € 

 • Vitáloš I.: Kurz zvárania v ochrannej atmosfére CO2 taviacou sa elektródou, rok vydania 2009, cena 10 €

 • Vitáloš I.:Kurz zvárania v inertnom plyne netaviacou sa elektródou (TIG), rok vydania 2009, cena 10 €

 • Žúbor P., Iždinská Z., Kovaříková I.: Materiály a ich správanie sa pri zváraní, rok vydania 2009, cena 16,60 € 

 • Jančúch Ľ., Jablonský T., Bábelová E., Žúbor P.: Výroba a inžinierske aplikácie, rok vydania 2010, cena 16,60 €

 • Kolektív autorov: Zváracie procesy a zariadenia, rok vydania 2011, cena 16,60 €

 • Kolektív autorov: Navrhovanie zváraných konštrukcií, rok vydania 2012, cena 16,60 €

 • Karas M.: Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie obalenou elektródou, rok vydania 2014, cena 8,30 €

 • Bernasovký P.: Prípady havárií zváraných konštrukcií, rok vydania 2019, cena 16,90€


Prices are inclusive of VAT. The prices we charge sales costs. 
 
Contact Person:

Ing. Kristína Tatarová, tel.: 02/68262 211, tatarova.kristina@pzvar.sk