News

13.3.

 

Úsek vzdelávania a poradenstva vo zváraní aktualizoval svoju ponuku kurzov.

Po kliknutím na tento odkaz sa vám zobrazí ponuka v PDF formáte.

13.3.

Práve v týchto dňoch k vám prichádza prvé tohtoročné číslo časopisu ZVÁRAČ-profesionál.

Viac z jeho obsahu sa dozviete po kliknutí na jeho titulnú stranu.

obalka_1_2013.jpg

10.1.

novorocenka.jpg

11.12.

Spoločnosť získala od Úradu pre reguláciu železničnej dopravy nové oprávnenia, a to:

- Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel, viac.......

- Oprávnenie na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, viac......

Kontaktná osoba:

7.12.

 

Úsek vzdelávania a poradenstva vo zváraní pre vás pripravil na rok 2013 nasledovnú ponuku kurzov.

Po kliknutím na obrázok sa vám zobrazí ponuka v PDF formáte.

ponuka.jpg

4.12.

Posledné tohtoročné vydanie časopisu ZVÁRAČ - profesionál práve prichádza k vám. Viac z jeho obsahu sa dozviete kliknutím na jeho titulnú stranu. Príjemné čítanie praje radakcia časopisu ZVÁRAČ.

zvarac_4_2012.jpg

5.10.

ÚNMS SR potvrdil, že autorizovaná osoba SKTC-176 je notifikovaným orgánom s prideleným identifikočným číslom 2408.

Potvrdenie o notifikácii

Rozsah notifikácie

13.9.

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vydal certifikačnému orgánu pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Osvedčenie o uznaní certifikačného orgánu na certifikáciu výrobcov na zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí v súlade s požiadavkami STN EN 15085-2. Viac v osvedčení.....