News

17.5.

V týchto dňoch prichádza k Vám druhé číslo časopisu ZVÁRAČ - p

27.3.

V týchto dňoch prichádza k Vám prvé číslo časopisu ZVÁRAČ - pr

6.12.

V týchto dňoch prichádza k Vám štvrté číslo časopisu ZVÁRAČ -  3.10.

V týchto dňoch k Vám 2.8.

PZVAR MEETING 2017
 
Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT,
Certifikačný orgán systémov kvality,
Certifikačný orgán pre výrobky,
17.5.

V týchto dňoch k Vám 3.4.

V týchto dňoch prichádza k Vám prvé číslo časopisu ZVÁRAČ - pr

31.1.

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT pri PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava Vám oznamuje, že od 27.1.2017 vydáva certifikáty zváračov (norma STN EN ISO 9606-1) a certifikáty spájkovačov (norma STN EN ISO 13585) doplnené o QR kód.