Zverejnenie kúpnej zmluvy č. PZVAR - 2 - OVO/2012

Zverejňujeme Kúpnu zmluvu č. PZVAR - 2 - OVO/2012 ako výsledok verejného obstarávania.

Kúpna zmluva.....        Dodatok č. 1