XXXVII. Medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2009

4. – 6. novembra 2009 sa v Tatranskej Lomnici v priestoroch hotela Sorea Urán konala medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2009. Uskutočnila sa v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku, v roku 2009. Aj tohto roku sa na tomto fóre stretlo množstvo odborníkov z oblasti zvárania zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny.
  4.JPG
Moderátorom prvého dňa konferencie bol Ing. František Kolenič, PhD. (vpravo) zo spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
  6.JPG
5.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svojimi prednáškami prítomných zaujali Ing. Daniel Dŕímal (vľavo) a Ing. Peter Blažíček (vpravo)