Vedecký seminár „Technológia zvárania 2009 – technológia rozvoja priemyslu EÚ“

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku  sa uskutočnil dňa 2. novembra  2009 v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. na Kopčianskej ulici v Bratislave vedecký seminár „Technológia zvárania 2009 – technológia rozvoja priemyslu EÚ“. Organizátormi boli spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., STU BRATISLAVA, MEDZINÁRODNÉ LASEROVÉ CENTRUM a SLOVENSKÁ ZVÁRAČSKÁ SPOLOČNOSŤ.
 
3.JPG
Pohľad na účastníkov seminára                                                                                                       

 2.JPG
Na vedeckom seminári mali možnosť prezentovať výsledky svojej práce aj mladí študenti doktorandského štúdia