Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2009

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku  sa uskutočnilo dňa 2. novembra 2009 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja. Hlavným podujatím v rámci otvorenia bola celoštátna konferencia „Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách“. Podujatie sa uskutočnilov spolupráci s neziskovou organizáciou Mladí vedci Slovenska.
Zámerom tohto podujatia je informovať verejnosť o význame vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti, o výsledkoch vedy a techniky a ich prenosu do praxe, presvedčiť verejnosť o nutnosti podporovať vedu a techniku a v neposlednom rade zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín.
 
4.JPG
Pohľad na účastníkov slávnostného otvorenia „Týždňa vedy a techniky na Slovensku“

 

2.JPG
Príhovor ministra školstva SR Jána Mikolaja