Stretnutie vedúcich, technológov zváračských škôl a zástupcov priemyselnej sféry v Tatranskej Štrbe

Pracovníci certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT zorganizovali v termíne 20. – 21. októbra 2009 „Pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl pôsobiacich pod Skúšobnou organizáciou č. 10.
Dejiskom tohto už tradičného podujatia bol opätovne Hotel Rysy v tatranskej obci Tatranská Štrba.
 
mini-2.JPG
 
O otvorenie stretnutia sa postarali svojimi príhovormi generálny riaditeľ spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Ing. Peter Fodrek, PhD. a riaditeľ divízie certifikačných činností doc. Ing. Peter Polák, PhD.

mini-1.JPG
 
Pre účastníkov stretnutia bol pripravený hodnotný vzdelávací program, ktorý bol orientovaný na riešenie aktuálnych problémov zváračských škôl. Prednášatelia so spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. sa vo svojich prednáškach venovali prezentáciám nových noriem vo zváraní a NDT,  novej odbornej literatúry vo zváraní, kvalifikáciám zváračov podľa STN EN 287-1, transferu inovácie PREN ISO 9606-1, zváraniu betonárskych ocelí, skúškam zváračov betonárskych ocelí, priváraniu svorníkov elektrickým oblúkom a administratíve vo zváračských školách. 
V príjemnej a tvorivej atmosfére využili účastníci stretnutia možnosť vyjadriť sa k prednášaným témam v panelovej diskusii ako aj na spoločenskom večeri. 
Z roka na rok narastajúci počet účastníkov hovorí o prospešnosti takýchto stretnutí určených pre zváračských odborníkov.