PZVAR MEETING 2016

V dňoch 18.10.2016 a 19.10.2016 zorganizovala Skúšobná organizácia č. 10 v spolupráci s certifikačnými orgánmi PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Bratislava každoročné stretnutie pracovníkov zváračských škôl, certifikovaných pracovníkov a pracovníkov certifikovaných spoločností.

Miestom konania  pracovného stretnutia bol Hotel*** SOREA TRIGAN Štrbské Pleso.  

Fotodokumentácia