Pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT Vás pozýva na pravidelné pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl pôsobiacich pod Skúšobnou organizáciou č. 10 v termíne od 20. - 21. 10. 2009 v Tatranskej Štrbe, hotel Rysy.

Kontaktná osoba:

Ing. Eva Gubóová, zástupkyňa vedúceho certifikačného orgánu pre certifikáciu osôb vo zváraní a NDT, 02/68262 211, guboova.eva@pzvar.sk