Pracovné stretnutie pracovníkov zváračských škôl a odborných pracovníkov firiem pôsobiacich v oblasti zvárania