Novinka Z V Á R A Č - profesionál 4/2015 New W E L D E R - professional 4/2015

V týchto dňoch k Vám prichádza  štvrté číslo časopisu ZVÁRAČ - profesionál 4/2015.

These days I come to you fourth issue of the magazine ZVÁRAČ - professional 4/2015.

Viac z jeho obsahu sa dozviete po kliknutí na titulnú stranu.

zv._4_2015_obalka.jpg