Novinka Z V Á R A Č - profesionál 1/2016 New W E L D E R - professional 1/2016

V týchto dňoch k Vám prichádza  prvé číslo časopisu ZVÁRAČ - profesionál 1/2016.

These days I come to you first issue of the magazine ZVÁRAČ - professional 1/2016.

Viac z jeho obsahu sa dozviete po kliknutí na titulnú stranu.

zvarac_1_2016_obalka.jpg