Nové číslo časopisu ZVÁRAČ / New issue of WELDER Journal

Obalka_ZVARAC_3_2009.JPG