Kurz "Skúšanie ultrazvukom"

Pozývame Vás na kurz:
"Skúšanie ultrazvukom" priamy prístup, ktorý organizujeme v Bratislave od  1. novembra do 22. decembra 2009.
 
Kontakt:
Ing. Erika Bábelová, PhD., 02/ 68 262 204, babelova.erika@pzvar.sk