10. Medzinárodná konferencia BEAM TECHNOLOGY

Spoločnosť GSI SLV GmbH, Halle zorganizovala vo svojom sídle v nemeckom Halle, v termíne 20 – 21. apríla tohto roka, 10. medzinárodnú konferenciu BEAM TECHNOLOGY.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom najnovšie informácie  o výsledkoch  v oblasti výskumu a vývoja laserových a elektrónovolúčových technológií.  V dôsledku vývoja nových variantov technológií, testovania nových laserových zdrojov, ďalšieho rozvoja riadiacich a vychyľovacích metód na spracovanie elektrónových lúčov a nového rozvoja elektrónovolúčového zvárania v atmosfére sú neustále vyvíjané nové a nové aplikácie v tejto oblasti.

Na konferencii, ktorá sa organizuje každé 3 roky, sa zúčastnili experti z celého sveta, ktorí majú záujem o výmenu najnovších skúseností v oblasti výskumu a vývoja laserových a elektrónovolúčových technológií ako aj ich aplikácií v priemyselnej praxi. Slovenskú republiku na konferencii zastupovali predstavitelia PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s. Peter Fodrek a František Kolenič. Súčasťou programu konferencie bol workshop zameraný na problematiku aplikácií laserového zvárania  pre zváranie potrubí.

halle_2016.jpg

Na fotografii zľava: generálny riaditeľ PRVEJ ZVÁRAČSKEJ , a. s. hosť. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD., organizátor konferencie - riaditeľ SLV Halle GmbH prof. Dr.-Ing. Steffen Keitel a riaditeľ divízie zváracích technológií a automatizácie PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s Ing. František Kolenič, PhD.