Akreditované laboratórium metalografie, mechanických skúšok a NDT