Ponuka kurzov systémov kvality

  • Systém manažérstva kvality
  • Interný audítor v systéme manažérstva kvality

 

Školiace strediská:
  • Bratislava
  • Vranov nad Topľou
  • Martin

Kurzy, ktoré nie sú uvedené v ponuke, zorganizujeme na základe individuálnej dohody aj priamo v sídle Vašej firmy (minimálny počet účastníkov kurzu je 5 osôb).

 
Kontaktná osoba:

Ing. Marek Dermek, PhD., 02/ 68 262 204, 0915 939 520, dermek.marek@pzvar.sk